Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 04 mars 2021

Inriktning beteendevetenskap

Är du intresserad av människor? Hur vi upplever, lär och sam­spelar som individer eller som deltagare i grupper?


På inrikt­ningen beteendevetenskap utvecklar du en fördjupad förstå­else för hur människor fungerar i olika sammanhang.

Ledarskap, idrottspsykologi och kommunikation är områ­den där vi studerar hur man kan inspirera och motivera indivi­der och grupper till utveckling och delaktighet. Detta är utbild­ningen för dig som vill arbeta med människor.

Inriktningen beteendevetenskap ger dig en bred samhälls­vetenskaplig och humanistisk utbildning. Du får en god grund för fortsatta studier vid universitet eller högskola inom bete­endevetenskap, samhällsvetenskap och många närliggande områden.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng

– enskild elev med idrottsspecialisering
Idrott och hälsa –
Specialisering 1 och 2, 200 p


NIU-elever
Idrottsspecialisering (2) 100 p
Tränings- och tävlingslära (2)100 p


PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 300 poäng

Enskild elev med idrottsspecialisering
Samhällskunskap (3) 100 p
Valbara kurser (engelska 7, naturkunskap 2, matematik 3b, entreprenörskap) 200 p

NIU-elever
Samhällskunskap (3) 100 p
Idrottsspecialisering (1) 100 p
Tränings- och tävlingslära (1) 100 p

Foto: Freddy Billqvist & Frasse Franzén