Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 01 september 2020

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien.

Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du får reflektera över frågor som demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Är du intresserad av människor? Hur vi upplever, lär och sam­spelar som individer eller som deltagare i grupper? På inrikt­ningen beteendevetenskap utvecklar du en fördjupad förstå­else för hur människor fungerar i olika sammanhang.

Läs mer om inriktningen beteendevetenskap.

POÄNGPLAN
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET


Gymnasiegemensamma ämnen

1150 poängEngelska (5-6)

200 pHistoria

100 pIdrott och hälsa

100 pMatematik (1b-2b)

200 pNaturkunskap

100 pReligionskunskap

50 pSamhällskunskap

100 pSvenska (1-3) / Svenska som andraspråk (1-3)

300 pProgramgemensamma ämnen

300 poängFilosofi (1)

50 pPsykologi (1)

50 pModerna språk

200 pInriktningsämnen

450 poängInriktning beteendevetenskap
Ledarskap och organisation

100 pKommunikation

100 pPsykologi 2a

50 pSamhällskunskap 2

100 pSociologi

100 pIndividuella val (se inriktning)

200 pProgramfördjupning (se inriktning)

300 pGymnasiearbete

100 p


Foto: Freddy Billqvist