Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 04 mars 2021

Inriktning naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap på det naturvetenskapliga programmet ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.


Du lär dig mycket om biologi, fysik, kemi och matematik. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Du lär dig mycket matematik som både är ett eget ämne och ett hjälpmedel i det vetenskapliga arbetet.

Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng

– enskild elev med idrottsspecialisering
Idrott och hälsa –
Specialisering 1 och 2, 200 p


NIU-elever
Idrottsspecialisering (2) 100 p
Tränings- och tävlingslära (2)100 p

PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 200 poäng

Enskild elev med idrottsspecialisering
Valbara kurser (engelska 7, matematik 5, moderna språk) 200 p

NIU-elever
Idrottsspecialisering (1) 100 p
Tränings- och tävlingslära (1) 100 p

Foto: Freddy Billqvist & Frasse Franzén