Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 01 september 2020

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är programmet för dig som vill ha mate­matik och naturvetenskap i centrum. Programmet ger en god grund för fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik, men ger även behörig­het till de flesta andra högskole-utbildningarna.

Om du är duktig i matematik och brinner för naturvetenskapliga äm­nen då är naturvetenskapsprogrammet det självklara valet!

Programmet ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden betonas och du lär dig genom fältstudier, experiment och laborationer.

Många av de vetenskapliga modeller du kommer i kontakt med beskrivs med matematikens hjälp, vilket gör att matematikstudier har en central plats på programmet. Vi har ett etablerat samarbete med högskolor och universitet och vet att genom naturvetenskapliga fältstudier, experiment och laborationer förvandlas teori till praktik och blir lättare att förstå.

Inriktningen naturvetenskap på det naturvetenskapliga programmet ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Läs mer om inriktningen naturvetenskap.

POÄNGPLAN
NATURVETENSKAPSPROGRAMMET


Gymnasiegemensamma ämnen

1150 poängEngelska (5-6)

200 pHistoria

100 pIdrott och hälsa

100 pMatematik (1c-3c)

300 pReligionskunskap

50 pSamhällskunskap

100 pSvenska (1-3) / Svenska som andraspråk (1-3)

300 pProgramgemensamma ämnen

450 poängBiologi (1)

100 pFysik (1)

150 pKemi (1)

100 pModerna språk

100 pInriktningsämnen

400 poängInriktning naturvetenskap
Biologi (2)

100 pFysik (2)

100 pKemi (2)

100 pMatematik (4)

100 pIndividuella val (se inriktning)

200 pProgramfördjupning (se inriktning)

200 pGymnasiearbete

100 p


Foto: Freddy Billqvist