Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 04 mars 2021

Inriktning handel och service

Inriktning handel och service passar dig som är serviceinriktad, initiativrik och intresserad av att arbeta med människor samt tycker om att varva studier med praktik.


Du får totalt 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) med erfarna handledare som tar hand om dig på bästa sätt ute på arbetsplatserna. Service, ekonomi, administration, affärsmässighet och entreprenörskap är viktiga delar i utbild­ningen.

Vi ger dig också möjligheten att läsa in grundläggande högskolebehörighet.


PROGRAMFÖRDJUPNING:

Enskild elev med idrottsspecialisering

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng

Idrott och hälsa –
Specialisering 1 och 2, 200 p
PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 700 poäng

Enskild elev med idrottsspecialisering
Handel specialisering 200 p
Engelska (6) 100 p
Företagsekonomi (1) 100 p
Personlig försäljning (2) 100 p
Praktisk marknadsföring (2) 100 p
Svenska (2) / Svenska som andraspråk (2) 100 p


PROGRAMFÖRDJUPNING
NIU-elever

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng

Idrottsspecialisering (2) 100 p
Tränings- och tävlingslära (2)100 p


PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 700 poäng

Handel specialisering 200 p
Personlig försäljning (2) 100 p
Praktisk marknadsföring (2) 100 p
Svenska (2) /Svenska som andraspråk (2) 100 p
Idrottsspecialisering (1) 100 p
Tränings- och tävlingslära (1) 100 p

Foto: Frasse Franzén & Freddy Billqvist