Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 23 mars 2020

Inriktning ekonomi

Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du får lära dig om olika företagsformer och om lagar och regler som gäller inom det ekonomiska området. Du lär dig grunderna i att starta och driva ett företag.


Undervisningen i entreprenörskap bedrivs i projektform. Du lär dig att arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra. Du utvecklar din förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag.

Du lär dig hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser. I företagsekonomi lär du dig om företagens roll i samhällsutvecklingen och vilka lagar och bestämmelser som påverkar företagen. Du lär dig att använda företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng

– enskild elev med idrottsspecialisering
Idrott och hälsa –
Specialisering 1 och 2, 200 p

NIU-elever
Idrottsspecialisering (2) 100 p
Tränings- och tävlingslära (2)100 pPROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 300 poäng

Enskild elev med idrottsspecialisering
Marknadsföring 100 p
Valbara kurser (engelska 7, naturkunskap 2, moderna språk) 200 p

NIU-elever
Marknadsföring 100 p
Idrottsspecialisering (1) 100 p
Tränings- och tävlingslära (1) 100 p

Foto: Frasse Franzén