Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 16 mars 2021

Så arbetar vi

För oss är det viktigt att du mår bra och trivs, då är det lättare för dig att nå dina mål. Vi hjälper dig att hålla fokus både på dina studier och din idrott.

På Malmö Idrottsgymnasium finns det många vuxna som hjälper dig på olika sätt i din satsning. Förutom din mentor och dina lärare finns elevhälsa som hjälper dig med olika problem, support där du kan arbeta med valfritt ämne och tränare som du alltid kan vända dig till. Hos oss står du alltid i centrum!

"Entreprenörskap behövs i samhället och här uppmuntrar vi dem till att träna det"
(Susann Rasmusson, lärare entreprenörsskap)

Vi vill ha en studie- och elitidrottsmiljö präglad av glädje, utveckling och goda resultat. Därför utvärderar vi kontinuerligt vår verksamhet.

Plan mot diskrimering och kränkande behandling.PDF

Läs mer om trivsel, trygghet och kvalitet på skolan.

Våra pedagoger lyckas ta tillvara elevernas energi och, ibland rastlöshet för att få dem att prestera bra i skolan. Detta kräver att det finns en förståelse och respekt för deras idrottsliga utmaningar. Det kräver också emellanåt kreativa lösningar, oftast med hjälp av digitala pedagogiska modeller.


Internationalisering

Kunskap om och förhållningssätt till internationella frågor har en central plats på Malmö Idrottsgymnasium.

Idag omfattar skolans internationalisering gränsöverskridande frågor mellan länder, kulturer och enskilda människor, och berör såväl politiska, ekonomiska, ekologiska som sociala aspekter. Hos oss får eleverna möjlighet till internationellt utbyte på samtliga program i någon form.

Våra utbyten inom respektive program:
Ekonomiprogrammet - Barcelona
Samhällsvetenskapsprogrammet - Berlin
Naturvetenskapsprogrammet - Berlin
Handels- & administrationsprogrammet - Riga

Utöver detta finns det ett elevutbyte med Riverdale Country School i New York. Fyra elever i årskurs 2 erbjuds att spendera en vecka i värdfamilj i New York på Riverdale Country School.


Ung företagsamhet (UF)

UF är ett utbildningskoncept där eleverna under ett läsår får starta, driva och avveckla ett företag utifrån en egen affärsidé.

”Eleverna får arbeta med både kreativitet och samarbete samt praktiskt använda många av de kunskaper de fått på kurser genom utbildningen. Entreprenörskap behövs i samhället och här uppmuntrar vi dem till att träna det”, säger Susann Rasmusson som undervisar i samhällsvetenskap, ekonomiska ämnen och entreprenörskap.

På ekonomi- och handels- och adminis­trationsprogrammet driver alla elever på Malmö Idrottsgymnasium UF-företag.

Vi har en sökbar internationell fördjupning genom Enterprise Without Borders (EWB) där eleverna får delta i den årliga International Student Company Festival i Riga. Sedan 2015 deltar vi på detta event tillsammans med elever från 16 andra länder.

Elever

Två av UF-företagen 2017 på MIG var Cesto Delicatezza UF och Vegoeveryday UF som drivits av (från vänster) Tova Boquist, Ludvig Larsson, Emma Taylor, Sophia Hofer, Philip Clemén, Moa Mattisson, Valdemar Holm och Linnéa Schor Radeborn.

"Vi blev en erfarenhet rikare genom att få prata om vår pro­dukt på engelska för nyfikna kunder. Det bästa med UF är att få uppleva hur det är att faktiskt driva ett riktigt företag.
(UF-elever på International Student Company Festival i Riga).

Foto: Annika Kroon, Freddy Billqvist & Pelle Jernryd