Antagning till RIG/NIU och gymnasieprogram görs i två steg oberoende av varandra. Till idrotten söker eleverna på sina idrottsliga meriter. Till gymnasieprogram söker eleverna på sina meritvärden från årskurs 9.

Läs mer om att hur det går till att söka.