Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 20 november 2019

Öppet Hus 20 November 2019

Onsdagen 20 novemberhar vi öppet hus på Malmö Idrottsgymnasium mellan 18-20. Programmet hittar du härPDF

FAKTARUTA

Redaktör: Tag bort denna faktamodul om den inte används.

Foto: Freddy Billqvi