Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 05 september 2018

Politikerbesök på MIG

Hur ska idrotten bli mer jämställd? Hur ska vi bygga ut en fungerande kollektivtrafik? Det var några av frågorna som eleverna från MIG ställde till representanter från de åtta riksdagspartierna som besökte skolan.

Fyra dagar före riksdagsvalet samlade vi på skolan representanter från riksdagspartierna, främst ungdomsförbunden. Eleverna fick klassvis möta politikerna som höll korta föredrag om frågor som de går till val på.

Foto: Marina Glisovic