Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 28 maj 2021

Student - Malmö Idrottsgymnasium 2021

Den 4 juni tar sex klasser, totalt 140 elever, studenten på MIG. Här nedan beskrivs utsparken på gamla Malmö stadion med största fokus på att minimera risk för smittspridning samtidigt som eleverna får springa ut och känna sig som riktiga studenter.

Karta insläpp student 2021 Malmö Stadion

Karta insläpp student 2021 Malmö Stadion

Eleverna:

Vi samlar en klass åt gången med en timmes intervall. Första klassen samlas kl 09.45 strax sydväst om Eleda Stadion för fotografering (på gräsmattan mot höghusen en bit från ingång F). Sedan promenerar klassen med klassansvarig runt om Eleda Stadion och går in via sydöstra rampen till Stadionbaren på gamla Malmö Stadion. Där ser vi till så att vi inte blir mer än 50 personer (ca 7-8 personal plus en klass). Lokalen är stor och vi kan säkerställa social distansering. Efter ca en halvtimmes samling med corona-säkrad lunch går klassen och personal ner en trappa. Kl 11.00 springer eleverna ut (utspark) genom spelargången in på stadion. Vid västra delen av läktaren finns det möjlighet för eleverna att stanna upp och heja på sina inbjudna vänner och anhöriga. Eleverna går ut från Stadion genom utgång C.

Anhöriga:

Vi begränsar antalet anhöriga till max 4 st/elev via ett biljettsystem. Klassansvariga kommer att dela ut 4 biljetter till varje elev som i sin tur bjuder in föräldrar eller syskon tex. Genom in och utgångar säkerställer väktare att endast behöriga anhöriga kommer in på stadion.

Hälften av de anhöriga går in genom ingång A, som är väl tilltagen för stor genomströmning, och tilldelas en plats på västra ståplatsläktaren. Den västra ståplatsläktaren är väldigt stor och delas av med avspärrning i två delar. Varje students anhöriga tilldelas varsitt supporterstaket. Det finns 32 supporterstaket (behörigt avstånd mellan varje supporterstaket) på den västra ståplatsläktaren (ett till varje sällskap). Den andra gruppen anhöriga går in igenom ingång B som också är väl tilltagen för stor genomströmning. På det sättet kan anhöriga jubla/fira/filma sina nybakade studenter på avstånd när eleverna passerar utan att komma i kontakt med andra. Dessutom finns det gott om toaletter på gamla stadion som städas frekvent av Fritidsförvaltningens personal. Vi kommer även ha personal som vägleder anhöriga att hitta rätt och säkerställa att säkerhetsföreskrifter efterföljs. På biljetterna kommer det framgå vilka in- och utgångar respektive vilken återsamlingsplats man ska använda.

Avslut

Eleverna lämnar stadion genom utgång C. Anhöriga lämnar stadion genom samma ingång som de kom in i.

Utspritt utsparksschema

Utsparksschemat rullar på med en timmes intervall. På detta sätt kommer inte klasserna eller dess anhöriga i kontakt med varandra. Klassen HVOI, som endast har två elever kommer delta med SA18AI.

Klass Samling/Foto Utspark

HA18I Kl 09.45 Kl 11.00

EK18I Kl 10.45 Kl 12.00

NA18I Kl 11.45 Kl 13.00

SA18AI Kl 12.45 Kl 14.00

SA18BI Kl 13.45 Kl 15.00

Med det här upplägget kommer vi bli ca 150 personer åt gången på gamla stadion denna dag. Vi har konsulterat Malmöpolisen och Smittskydd Skåne med vårt förslag. Vi kan minimera risken med olika ingångar/sektioner (nyckelfaktor enligt polisen) och att grupperna inte kommer i kontakt med varandra.

Vi hoppas på en fantastisk dag!