Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 07 juli 2020

Sjukanmälan och frånvaro

ANMÄLAN FRÅNVARO
Tel: 040-684 94 42

Sjukanmälan är obligatorisk.

INLOGGNING VÅRDNADSHAVARE

Logga in på Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan ska ske senast klockan 10.00 varje dag du är frånvarande. Om du som elev inte är anmäld som frånvarande räknas frånvaron som ogiltig. 


Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig elev, på telefonnummer 040-684 94 42.

Sjukanmälan för heldag ska göras före klockan 10 aktuell dag.

Vid flera dagars frånvaro ska anmälan göras för varje enskild dag. Är du sjuk mer än fem dagar eller återkommande sjuk skall du lämna läkarintyg till din rektor. Behöver du avbryta skoldagen på grund av sjukdom ska det anmälas till mentorn omgående, antingen personligen eller via e-post.


Frånvaro – rutiner och regler

Giltig frånvaro är frånvaro som är anmäld till skolan eller ledighet som är beviljad av mentor eller rektor i förväg.

Om du är borta från skolan utan att vara sjuk eller ledig, eller utan att någon lärare har sagt ja till det, räknar CSN det ogiltig frånvaro. Då kan du bli av med studiebidraget.


Ledighet

Mentor har rätt att bevilja ledighet för enskild angelägenhet högst tre dagar i följd och för sammanlagt sex dagar per läsår. Längre ledighet eller ledighet i anslutning till lov eller ferier beslutas av rektor efter yttrande av mentorn, men endast om det finns särskilda skäl. Begäran ska göras skriftligt i båda fallen och lämnas in i god tid.

Innan du begär ledigt bör du tänka igenom saken ordentligt. Frånvaro försämrar dina möjligheter att tillgodoräkna dig undervisningen och du får inte tillräckligt med kunskaper inför framtiden.

Ladda ner ledighetsansökanPDF

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan; busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.

Foto: Colourbox.com