Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 07 juli 2020

Hjälp i studierna

Om du behöver extra stöttning i dina studier kommer dina lärare, din mentor och våra specialpedagoger att hjälpa dig.

Varje onsdag kl 13.20-14.20 har vi en obligatorisk supporttid där all undervisande personal finns tillgänglig för dig. På supporttiden kan du antingen ta igen saker du missat på grund av idrottsfrånvaro, få extra hjälp med matematik eller något annat ämne som du behöver jobba extra med.


Supporttiden

Supporttiden är ett utmärkt tillfälle för eleverna att repetera, göra läxor, plugga inför prov, skriva arbeten eller söka upp en lärare för att få något förklarat. Ibland kommer lärare kalla till specialinsatser till exempel för elever med hög frånvaro. Eleverna har själva stort ansvar för att utnyttja tiden på bästa sätt med assistans av mentor och undervisande lärare.

Vi är en digital skola, där du som elev har tillgång till dina lärares planering, examinationer och studiematerial via google classroom och andra lärplattformar.

Foto: Freddy Billqvist